آموزش عامه
1

28 اسفند 1400
آنچه باید در مورد داروهای تاریخ گذشته بدانیم

 

15 تير 1399
در دوران پاندمی کوید-19 چگونه میوه و سبزیجات را بشوئیم؟

 

15 تير 1399
از چه نوع ماسکی استفاده کنیم؟

 

17 ارديبهشت 1399
"آشنایی با خطرات داروهای تقلبی"

 

17 ارديبهشت 1399
هشدار در خصوص مسمومیت و مرگ ناشی از متانول در اثر استفاده از الکل های تقلبی

 

17 ارديبهشت 1399
پیشگیری از مسمومیت با قارچهای خودرو و سمی

 

2 خرداد 1397
عوامل موثر برمصرف غيرمنطقی دارو در جامعه
وجود باورهاي نادرست تركيبي از فاكتورهاي اجتماعي، اقتصادي و بهداشتي عدم دسترسی به اطلاعات دقيق و قابل فهم درباره فوائد و خطرات داروها عادات غلط نسخه نويسی پزشکان

 

1 خرداد 1397
داروهای مورد سوء مصرف در بدنسازی
داروهای هورمونی که دارای 2 دسته هستند 1- داروهای با ساختمان شیمیایی استروئیدی 2- داروهای با ساختمان پروتئینی

 

3 آبان 1396
پيامهاي مربوط به "هفته پيشگيري از مسموميت ها

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >