معرفی مدیر

1398/1/7 0:0

نام ونام خانوادگی :  سهیل افرازی

سمت : مدیر تحقیق و توسعه                                                                                                                        

تحصیلات : دکترای داروسازی

 مديريت تحقيق و توسعه در صدد آن است که با اهتمام به حوزه های تحقيقاتی علوم دارويی و غذايی، زوايای مبهم علمی و اجتماعی حرفه را روشنتر نموده و گامی موثر در راستای ارتقای خدمت رسانی دارويی استان بردارد. بديهی است حضور اين مديريت و يافته های آن، در ايجاد مبانی منطقی و مطالعه شده جهت تصميم گيری های کلان اجرايی استان و حتی کشور بصورتی جامعه نگر و با در نظر داشتن شرايط مکانی و زمانی بسيار مثبت و موثر خواهد بود.

سوابق کاری : 

 در سال 86 به عنوان نیروی طرحی وارد معاونت غذا ودارودانشگاه شدم ودر بخش تحقیق و توسعه مشغول به فعالیت شدم ودر سال 88 به صورت نیروی پیمانی با معاونت تا کنون همکاری لازم را داشته ودر حال حاضر مدیر دفتر تحقیقات و توسعه می باشم


تاریخ بروز رسانی:   7 فروردين 1398

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >