آیا میدانید
1 2

1 فروردين 1398
آیا می دانید که
مصرف آنتی بیوتیک

 

26 بهمن 1392
آیا می دانید که

 

26 بهمن 1392
آیا می دانید که

 

30 دی 1392
آیا می دانید که ؟
آنتی بیوتیکها برای کنترل بسیاری از بیماریهای دام و طیور

 

24 دی 1392
آیا می انید که ؟ (7)
بدون آنتی بیوتیک

 

23 دی 1392
آیا می دانید که ؟ (6)
منتقل شدن میکروب مقاومتی

 

21 دی 1392
آیا می دانید که ؟ (5)

 

17 دی 1392
آیا می دانید که ؟ (4)
مصرف بی رویه و نادرست آنتی بیوتیک های

 

16 دی 1392
آیا می دانید که ؟ (3)
میکروبها در معرض آنتی بیوتیکها

 

15 دی 1392
آیا می دانید که ؟ (2)
مصرف آنتی بیوتیک

 
1 2
 آرشیو
  
از تا

< >