آیا می دانید که ؟

1392/10/30 0:0
آنتی بیوتیکها برای کنترل بسیاری از بیماریهای دام و طیور

آیا می دانید که ؟
 

Questions for Steve

آنتی بیوتیکها برای کنترل بسیاری از بیماریهای دام و طیور به آنها خورانده میشود چنانچه این کار بی رویه و بدون استفاده از تجربه و دانش متخصص انجام شود. و باقی مانده آنتی بیوتیک در دام و طیور انازه گیری نشود مصرف این فراورده ها نیز موجب بروز مقاومت میکروبی میشود. این مطلب در خصوص داروهایی که در زراعت استفاده میشود نیز صادق است.

 


   
تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >