آیا می دانید که ؟ (6)

1392/10/23 0:0
منتقل شدن میکروب مقاومتی

آیا می دانید که ؟

Questions for Steve

 

میکروبهای مقاومی که با مصرف غیرمنطقی آنتی بیوتیکها بوجود آمده است با سفر کردن انسانها از منطقه ای به منطقه دیگر منتقل می شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   
تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >