تک نگار 1

1392/10/14 0:0
مقاومت میکروبی

***  تک نگار ***    

         مقاومت میکروبی

 

    هنگام بروز مقاومت میکروبی آنتی بیوتیکها بی اثر میشوند .

 

 

 

 

 

 

      درموقعیت این تنها کسانی که آنتی بیوتیک را غلط وبی رویه مصرف کرده اند نیستند که دچارمشکل می شوند بلکه کسانی که هرگز آنتی بیوتیک مصرف نکردهاند نیز چنانچه دچار عفونت با میکروب مقاوم شوند هیچ آنتی بیوتیکی نمیتواند به آنها کمک کند.

 

 

 

 


   
تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >