پيامهاي مربوط به "هفته پيشگيري از مسموميت ها ( 1 تا 7 آبانماه 1392)"

1392/8/6 0:0
شعارهاي عمومي، اهداف برگزاري هفته پيشگيري از مسموميت ها و معرفي مراكز اطلاع رساني داروها وسموم

 

                                                       

 

1 آبان- پیشگیری از مسمومیت ناشی از داروها

2 آبان- پيشگيري از بروز مسموميت ها در اطفال

3 آبان- پیشگیری از مسمومیت ناشی از گازها و منوکسید کربن

4 آبان- پيشگيري از مسموميت هاي ناشي از مواد غذايي و گياهان سمي

5 آبان- پيشگيري از بروز مسموميت با سموم دفع آفات و  مواد شيميايي و شوينده خانگي

6 آبان- پيشگيري از مسموميت ناشي از گزيدگيها

7 آبان- پيشگيري ازمسموميت ناشي از سوء مصرف مواد در جوانان

 

 

مرکز اطلاع رسانی دارو و سموم

2520976-0771


   
تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | فايل متن | ارسال به ايميل
< >