بررسی نسخ پزشکان

1391/11/15 0:0
وضعيت دارو و كمبودهاي آن از مشكلات اساسي مردم به شمار مي رود و يكي از علل مهم آن مصرف غيرمنطقي داروها و فرهنگ غلط نسخه نويسي است. به همين علت سازمان بهداشت جهاني WHO شاخص هايي رابراي بررسي مصرف دارو پيشنهاد كرده كه با استفاده از آنها مي توان مقايسه هاي بنيادي در مورد وضعيت مصرف دارو در نواحي مختلف و در زمان هاي مختلف به عمل آورد، اين مطالعه جهت بررسي همين شاخص ها طراحي شده است.

شاخص های بررسی  جامع نسخ دارویی در سال 88 

شاخص های بررسی جامع نسخ دارویی در سال 89 

شاخص بررسی نسخ دارویی در سال 91 

 نمودار مقایسه نسخ پزشکان 89 و 90 

    نمودار مقایسه نسخ پزشکان 89 و 90 و 91


   
تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >