میکروب چیست ؟

1392/10/16 0:0
میکروب ها موجودات زنده ای هستند که به اشکال و گونه های مختلف وجود دارند. این موجودات بسیار ریز و کوچک هستند و فقط با میکروسکوپ دیده می شود

 

 

 

 

         سه گروه مختلف از میکروب ها وجود دارد. قارچ ها، ویروس ها و باکتری ها

         در هر مورد بیماری و یا عامل بیماریزا گروه دارویی متفاوتی مورد استفاده است
         آنتی بیوتیکها فقط زمانی موثرند که عامل بیماری باکتری باشد.
 
آنتی بیوتیک چیست؟
         آنتی بیوتیکها داروهایی هستد که در مواقعی که عامل بیماریزا باکتری باشد موجب مرگ باکتری و یا توقف رشد باکتری میشوند. و به این ترتیب موجب درمان بیماری میشوند.
 
فوائد مصرف آنتی بیوتیک در هنگام بروز بیماری عفونی مصرف آنتی بیوتیک چیست؟
فوائد مصرف آنتی بیوتیک در هنگام بروز بیماری عفونی مصرف آنتی بیوتیک
-          بهبود بیماری و شفای بیمار
-          افزایش کیفیت و طول عمر بیمار
-          جلوگیری از پدید آمدن موارد ناخواسته
-          پیشگیری از مزمن شدن بیماری

 کاهش شدت وکوتاه شدن دوره بیماری

آنتی بیو تیک کجا می توانند موثرباشند؟    کجا نمی توانند؟

 

 

دانلود فایل پاور پوینت

 

         آنتی بیوتیک ها می توانند در درمان بیماری عفونی است که عامل آن باکتری باشد موثر باشند
         آنتی بیوتیک ها داروی موثر در درمان بیماری عفونی است که عامل آن ویروس است
         آنتی بیوتیکها تب را پایین نمی آورند.
         آنتی بیوتیکها ضد درد نیستند.
         تنها زمانی که عامل عفونت باکتری باشد و آنتی بیوتیک مناسب در زمان مناسب و با دوز مناسب در دوره درمان کامل مصرف شود آنتی بیوتیک می تواند موثر باشد.


   
تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >