فعالیتهای کمیته rud

1392/11/6 0:0
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در زمینه آموزش عامه در سال 92

پیگیری آموزش دانش آموزان مقطع ابتدایی در موضوع مصرف منطقی آنتی بیوتیکها با حضور سر کار خانم دکتر محمد حسنی و همکاری آموزش و پرورش استان

 راه اندازی سایت آموزش مداوم

مصاحبه با صدا و سیما ( د رموضوعات : مکملهای رژیمی ، مصرف منطقی آنتی بیوتیکها ، عوارض مصرف خودسرانه و غیر منطقی دگزا متازون )

مصاحبه با وبدا ( در موضوعات : مکملهای رژیمی ، مصرف منطقی آنتی بیوتیکها ، عوارض مصرف خودسرانه غیر منطقی دگزا متازون )

چاپ پوستر و بنر ( در زمینه مصرف غیر منطقی و خودسرانه دگزا متازون ، نقش داروساز در داروخانه ، پیشگیری پمفلت مصرف منطقی دارو

چاپ پمفلت مصرف منطقی دارو

سخنرانی در دبیرستانها درباره عوارض مصرف خودسرانه مکملهای ورزشی

پیامکهای هفته سلامت درباره مصرف منطقی دارو در سالمندان


   
تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >