برنامه های RUD سال 93

1392/11/6 0:0
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

پیگیری آموزش های چند جانبه مصرف منطقی آنتی بیوتیکها ، کورتیکواستروئیدها بارویکرد ویژه بر دگزا متازون و مصزف منطقی مکملها ی رژیمی

 

 


   
تعداد بازدید:   ۴

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >