آیا می دانید که ؟ (3)

1392/10/16 0:0
میکروبها در معرض آنتی بیوتیکها

آیا می دانید که ؟

Questions for Steve

 

  • وقتی میکروبها در معرض آنتی بیوتیکها قرار میگیرند در ابتدا با مردن میکروبهای ضعیفتر میدان برای افزایش و رشد میکروبهای مقاوم باز میشود اگر آنتی بیوتیک را دراین زمان قطع کنیم این میکروبهای مقاوم به سرعت رشد کرده و در محیط منتشر میشوند

 

a-microbial-mystery_1


   
تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >